kerbasi: (Default)
[personal profile] kerbasi
Не припиняю дивуватися тому, що через якісь невідомі причини, коли пересічний українець починає шукати щось історичне або духовне, то обов'язково мусить знайти якусь псевдо-науку. Це вже в цьому блозі обговорювалося не раз. Що там про пересечних, якщо ті, хто мусив би задавати стандарти пересічним, самі ведуться:
На щастя я не один в своїх оцінках.


Ось вам біографічна довідка про нього:

Бебик Валерій Михайлович, к.психол.н. (1990), д.політ.н. (1996), проф.; Відкритий міжнародний ун-т "Україна", проректор з інформаційно-аналітичної роботи (з 05.2005), зав. катедри ґлобалістики, політології та міжнар. комунікацій; голова правління Всеукраїнської асоціації політичних наук (з 03.2007).
Н. 24.04.1959 (с.Великі Бубни, Роменський р-н, Сум. обл.) в сім'ї військовосл.; укр.; дружина Лариса Олександрівна (1962) - 1-й секр. МЗС України; дочки Ірина (1994), Тетяна (1997).
Осв.: Київ. політех. ін-т, ф-т систем управління (1976-82); канд. дис. "Соціально-психологічні аспекти депутатської діяльності" (Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1990); док. дис. "Політичний маркетинґ і менеджмент у демократичному суспільстві" (Ін-т держави і права НАНУ, 1996).
З 04.1982 - інж.-програміст відділу АСУ середніх спец. навч. закладів, Гол. інформаційно-обчисл. центр Мінвузу УРСР.
З 04.1983 - інж.-системотехнік відділу АСУ, НДІ "Електрон".
11.1984-09.86 - секр. ком-ту комсомолу СПТУ-24, Шевченківський РК ЛКСМУ м.Києва.
09.1986-02.88 - відповід. секр. р-ного т-ва боротьби за тверезість, Шевченківський райвиконком м.Києва.
02.1988-04.92 - інстр., консультант орг.-інструктор. відділу, Київ. облвиконком.
05.1992-03.97 - гол. консультант, прес-служба Президента України.
04.1997-08.98 - заст. зав. відділу суспільно-політ. аналізу - зав. сектору ситуаційного аналізу, Адмін. Президента України.
08.-12.1998 - директор, Ін-т менеджменту та бізнесу Міжреґіон. академії упр. персоналом і Держ. академії кер. кадрів освіти.
З 1995 - 1-й віце-президент, Міжнар. кадр. академія.
З 01.1999 - ректор, Міжреґіональна академія упр. персоналом.
Деп. Старокиївської райради м.Києва (1990-94).
Віце-президент Асоціації політ. психологів України (1995-2001).
1-й віце-президент Всеукраїнської асоціації політ. наук (з 2005).

Повністю тут:
http://dovidka.com.ua/user/?code=89043

А тут ціла антологія творчого та псевдонаукового доробку:
http://vbebyk-2014.io.ua/story

Мій давній пост саме про Бебика с теукрами:
http://kerbasi.livejournal.com/140864.html
http://kerbasi.dreamwidth.org/2012/05/15/
Хто прописутив, зазирніть - вам сподобається.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24 252627282930

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Tuesday, 26 September 2017 09:06 am
Powered by Dreamwidth Studios