kerbasi: (Default)
[personal profile] kerbasi
"Парад" полонених українських військових в Донецьку та публічні знущання з жінки, звинуваченої у симпатіях до "хунти", вразили українське суспільство і споводували потік рефлексій на тему невиправно мерзотних жителів Донбасу. Я маю теж, що сказати на цю тему. І мої слова не сподобаються, як філантропам, так і враженим гарячим головам.

По-перше, таки дійсно в Донецьку і в регіоні живуть моральні потвори, винятки не міняють загальної картини.

По-друге, це не привід розкидатися територіями або чинити акти масової помсти.

Тепер поясню. Феномен масового суспільства уможливив такі речі, як комфорт для всіх, а не тільки для шляхти, шоу-біз, спорт. Але ці ж самі методи дозволяють викликати й такі огидні явища як те ж "побєдобєсіє" та істеричний пошук "бєндєравців". Якщо в звичайні дні спокійна та розумна людина може шаленіти на стадіоні під час матчу або концерту, збирати кришечки, щоб отримати призову дрібничку під час промоційної акції, то так само її можна збудити й до інших речей.

Якщо ви вважаєте, що жителі Донбасу якісь особливо вразливі до масової обробки, то ви помиляєтеся. На обробку Донбасу просто викинули значно більше грошей, ніж на обробку інших. На інших насправді не вважали за потрібне витрачатися, бо вважали, що вистачить Донбасу. А те, що україноцентрична частина суспільства також вразлива до обробки, легко переконатися якщо згадати роки правління Януковича. Україноцентричних людей ображали, з них глузували, принижували. В результаті навіть найкращі з україноцентричних людей почали вестися на антицивілізаційні ідеї. Згадайте дискусії навколо Гайтани, Міли Куніс, "кривоногих кацапидлів", "повніших та російськомовних". Відшукайте в архівах соцмереж дискусії. Себе перечитайте тодішньої доби... Якби в "Свободи" та інших націонал-бовдурів було більше грошей та доступу до медія, то довести українську публіку до донбасівського стану було б тільки справою покрокового виконання плану.

Та навіть і без грошей та плану, вистачило на те, щоб украінська інтелектуальна верства голосувала за партію з антикультурною, антиекономічною - антицивілізаційною зрештою - програмою.

Особисто для мене моментом прозріння було, коли в ЖЖ один мерзотник закликав до фізичного знищення мене та ліволіберальної блогерки єврейського походження з Донецька, і не тільки я його знайшов серед френдів у прекраснодушних інтелектуалів і інтелектуалок, але ще в дискусіях мене почали переконувати, що я мушу бути до нього терпимішим, бо украінців гнобили й гноблять. Авжеж, за логікою тих прекраснодушних та милих людей, я та ліволіберальна блогерка мають принести себе в кровну жертву за гріхи Кагановича, Валуєва та інших.

Отже, дивіться на потвор з Донбасу і добре поміркуйте, чи не демонструють вони те, що сидить в середині вас і чекає на момент.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Friday, 20 October 2017 08:41 am
Powered by Dreamwidth Studios