kerbasi: (Default)
[personal profile] kerbasi
На цю тему варто було б розгорнутий аналіз написати, але наразі хай цей уривчастий мій допис з Фейсбуку тут полежить. Скоріш за все, невдовзі доповниться. Бо за кар'єрно-шахтними деклараціями початку та середини 90-х прийшла азаровщина з "фіззашшітою" в кінці 90-тих та на початку нульових. Щось і тепер буде з розряду "історія розвивається по спіралі" та "повторюється у вигляді фарсу".

---

В 90-ті, коли держава негайно потребувала грошей, практикувалися різні, м'яко кажучи, нечесні засоби поповнення бюджету, які для стороннього глядача виглядали, як повний абсурд з хворобливих антиутопій на зразок "Равлика на схилі" Стругацьких. Якось всі бізнеси, навіть перукарні, стоматології та кіоски забов'язали здавати звіт, що вони не мають... кар'єрів, рудників, шахт. Впроваджено це було в такий термін, що подати його вчасно було нереально, до того ж, податкова вчасно не видавала бланки (тоді ще не друкували самі собі). Так само було місцевою владою по всій Україні заборонено розташування бізнесів в житловому фонді, щоб була можливість щомиті висмикнути та обдерти першого-ліпшого бізнесмена на дому в першому-ліпшому під'їзді. Ви вже зрозуміли, на що я натякаю? Ага, черговий фіскальний законопроект.

Сплячі ФОПи тепер, в світлі вже виявленого тренду, також вписуються в цю картину: всі заплатять за ліквідацію, когось оштрафують - ось і спалах надходжень в бюджет в 1-му кварталі. Звісно, такі більш-менш хоча б по формі логічні рішення скоро вичерпаються, і що тоді? Знов декларації про відсутність кар'єрів? Чи бурштинових копалень? Ще колись держава вимагала перерахувати в бюджет амортизаційні нарахування, що було повним абсурдом, бо за економічною сутністю амортизація це не живі гроші, З дипломами маупів можна не менш оригінальні речі вигадати. Чекаємо...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Friday, 20 October 2017 08:44 am
Powered by Dreamwidth Studios