kerbasi: (Default)
[personal profile] kerbasi
Це каже олігарх Пінчук:

Третье. Крым.

Безусловно, незаконная аннексия. Но проблему Крыма нужно локализовать, причем и на карте, и в головах. С одной стороны, любой ценой не допустить больше потери ни одного квадратного метра территории страны. С другой – крымский вопрос не имеет права влиять на темпы, решительность и успешность реформ на украинском "материке". Политикам нельзя позволить ссылаться на Крым как на проблему, мешающую строить "остальную" страну. Лидеры обязаны извлечь для Украины из проблемы Крыма максимальные выгоды, превратив ее "из замка в ключ" - и в решении внутренних задач, и в отношениях с Россией и с Западом.

Крымский кризис консолидировал вокруг идеи целостности Украины и наше общество, и почти весь мир. Эту консолидацию нужно использовать, чтобы защищать и строить страну одновременно.
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/03/26/7020391/


А це олігарх Балога:

Наш агресивний сусід стягує до кордону еліту сухопутних військ. Американська розвідка відкрито говорить про небезпеку вторгнення зі сходу. Одним словом – саме час, аби зайнятися популізмом і на повний голос, з трибуни ВР боротися з фінансовою катастрофою.

Вибачте, шановні, але це трохи нагадує 1918 рік, коли російські війська наступали на нашу територію, а Грушевський активно працював над шкільним підручником з історії України. Підручники для дітей - це звичайно важливо, як і реформи, але коли вони своєчасні. Зараз питання номер один - озброїти людей і проголосувати у ВР проект постанови, який дозволить негайно провести на території України спільні навчання з НАТО. Це те, що реально зможе утримати агресора на східних кордонах.

Бо таке враження, що керівництво ВР живе в паралельному світі: коли потрібно було приймати реформаторські закони – ми перейменовували села, коли потрібно проводити мобілізацію і обороняти територію – нагнітаємо паніку з економічним станом в країні.

https://www.facebook.com/ViktorBaloga/posts/478974922231871

До першого є питання стосовно того, як він розбогатів до вигідного "заміжжя" та стосовно його справжньої ролі в утворенні системи відкатів "татусику" відсотків в долях всіх більш-менш великих бізнесів, що власне остаточно перетворило владу на єдине джерело шаленого збагачення в Україні.

До другого є питання стосовно його ролі в роздмухуванні русинського та угорського сепаратизму на Закарпатті, а також стосовно його справжньої ролі в ізоляції Ющенка та перетворенні його шантажем чи психологічною обробкою на марионетку газпромівських представників в Україні (авжеж: РосУкрЕнерго), що нам коштувало втрати історичного шансу, реваншу ФСБешної агентури (ПР) та зрештою всього того, від чого ми зараз потерпаємо.

Перший вочевидь працює на свій імідж, а може - хтозна - з віком прокинулася потреба не тільки тягнути до себе, але й за життя поміркувати та мудрістю поділитися. Він давно вже демонструє схильність до філантропії. Другий - продовжує розповсюдження антидержавних мисле-вірусів.

Будьте пильні!

Цей допис висловлює мою особисту політичну та моральну позицію і розкриває характер моїх майбутніх дій у політичній площині і поза нею, як то голосування, участь в політичній та громадсбкій діяльності, підтримка тих чи інших сил та рухів і тому подібне.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Saturday, 21 October 2017 03:07 am
Powered by Dreamwidth Studios